Archbishop Kyrill Presides over the 40th Day Panykhida of Protodeacon Nicholai Triantafillidis - 11/10/15